Danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) službeno predstavljena i pokrenuta web aplikacija „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba/).

 

Svrha web aplikacija "eKonsultacije" je da se građanima, putem interneta, omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i da se osigura pouzdan komunikacijski kanal kojim bi mogli učestvovati u javnoj politici.

 

Web aplikacija "eKonsultacije" je razvijena u okviru projekta koji financira Evropska Unija (EU) pod nazivom „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI).

 

Predstavljajući web aplikaciju, gdin. Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH je izjavio: „Uspješnom implementacijom CBGI projekta, danas smo u prilici da građanima BiH predamo na korištenje jedan moderan internet alat, kojim na jednostavan način, mogu podijeliti svoje mišljenje o prijedlozima pravnih propisa koji se usvajaju u institucijama BiH“.

 

Ministar pravde Bosne i Hercegovine, Josip Grubeša je također dodao: „Ministarstvo pravde BiH je u prethodnim godinama uložilo znatne napore kako bi se unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je web aplikacija „eKonsultacije“.“

 

Web aplikacija također osigurava pouzdan komunikacijski kanal za učešće građana u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

 

Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Stoga pozivamo građane BiH da iskoriste „eKonsultacije“ i da svojim konstruktivnim prijedlozima i razmjenom mišljenja unaprijede kvalitetu pravnih propisa koji se donose u institucijama BiH.

 

EKonsultacije - Video tutorijal 

Pogledajte i upoznajte se na koji se način možete registrovati i učestvovati u radu eKonsultacija: 


EKonsultacije - Promotivni video clipovi 

Pogledajte verziju sa slikarom

Pogledajte verziju sa menadzerom

Pogledajte verziju sa glumcem

 

***

 

EU finansira projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“(CBGI) u iznosu od 297,820.00 eura iz sredstava IPA 2012: Program za BiH u okviru IPA komponente tranzicione pomoći i izgradnja institucija.

 

Cilj projekata je jačanje kapaciteta i znanja državnih službenika kako bi se razvila sposobnost vladinih institucija za učinkovito uključivanje u politički dijalog.

Za više informacija, molimo Vas da posjetite www.cbgi.ba i CBGI in BiH facebook stranicu, kao i CBGI twitter CBGIinBiH