Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Pokrenuta web aplikacija eKonsultacije
Pokrenuta web aplikacija eKonsultacije
Građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da aktivno učestvuju u procesu javnih konsultacija

Bh. građani imaju priliku da aktivno učestvuju u procesu javnih konsultacija

Bosna...

Niko Grubešić, pomoćnik ministra u Sektoru za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije: eKonsultacije - minimalni standard javnih konsultacija
BiH građani „eKonsultacijama“ za transparentnije organe vlasti
Agenda: Digitalna Evropa
Javna
Informativna
Kampanja

Značaj važnosti kreiranja javnih politika u suradnji sa civilnim društvom.

Analiza
Institucionalnih
Mehanizama

Analiza institucionalnih mehanizama za saradnju sa civilnim društvom

Edukacija
Državnih
Službenika

Jačanje kapaciteta državnih službenika za uključenje u dijalog sa civilnim društvom

Studijska
Putovanja

Učenje iz iskustva drugih

Vijesti